โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม

 

     ในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการเกิดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แพร่ระบาด จึงทำให้ประชาชนทุกระดับประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งปัญหาหนึ่งก็คือประชาชนในชุมชนขาดรายได้ การรวมกลุ่มสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ OTOP จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งในการหารายได้เสริมหรือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ทีมงานตำบลร่อนทองจึงได้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านหมู่10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำน้ำพริกนรกปลาทู และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคจึงเลือกจัดทำเป็นน้ำพริกลดโซเดียม

     โซเดียมนั้นเป็นแร่ธาตุหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ช่วยปรับสมดุลน้ำและความดันโลหิต ซึ่งจะประกอบอยู่ในเครื่องปรุงต่างๆ เช่น เกลือ ผงชูรส แต่หากได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินความจำเกินก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมาย เช่น โรคดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น โดยปริมาณโซเดียมสูงสุดที่บริโภคแล้วไม่อันตราย คือ ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน หรือเกลือประมาณ 1 ช้อนชา ดังนั้นในการทำน้ำพริกปลาทูของชาวบ้านหนองแม่มดนั้นจะประกอบด้วย  ปลาทูและปลาซาบะ หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา ผงชูรส และส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดคือ เกลือบริโภคสูตรลดโซเดียมลง 60% เป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้แทนเกลือบริโภคสูตรปกติ เพื่อช่วยลดปริมาณโซเดียมในน้ำพริกลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติของน้ำพริก จึงเสนอใช้แนวทางนี้

     ในการทำน้ำพริกลดโซเดียมนี้ชาวบ้านหนองแม่มดให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี ชาวบ้านมีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ จึงทำให้การทำงานร่วมกันผ่านไปได้ด้วยดี

วีดีโอประจำเดือน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู