โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม

 

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจประจำตำบลนั้นๆให้ดียิ่งขึ้น เป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน ผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทอง เห็นถึงความสำคัญในการรวมกลุ่มทำน้ำพริกนรกปลาทูของชาวบ้านหมู่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้เลือกน้ำพริกนรกปลาทู เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตำบลร่อนทอง และยังได้ส่งเสริมให้มีการทำน้ำพริกลดโซเดียมเพื่อสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค

โซเดียม หรือเรียกง่ายๆว่า เกลือ นั่นเอง ก็ให้โทษต่อร่างกายได้มากเช่นกัน การทานโซเดียมมากเกินไปไม่ได้เป็นแค่โรคไตเท่านั้น แต่ยังเสี่ยงความดันโลหิตสูง เส้นเลือดอุดตัน โรคหัวใจ ไปจนถึงอัมพฤกต์ อัมพาตได้ด้วย การปรุงประกอบอาหารจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะนำอาหารเข้าสู่ร่างกาย ชาวบ้านหนองแม่มด หมู่ 10 ได้รวมกลุ่มกันทำน้ำพริกปลาทู เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน หนึ่งในส่วนประกอบของเครื่องปรุงนั้น มีเกลือหรือโซเดียมรวมอยู่ด้วย ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการษียม เป็นเกลือที่ติงานเห็นถึงควมจำเป็นในนการดูแลสุขภาพ จึงได้เพิ่มตัวช่วยในการลดโซเดียม นั่นคือ ือ่มรายได้ให้กับชาวบ้าดูแลสุขภาพ จึงได้เพิ่มตัวช่วยในการลดโซเดียม นั่นคือ เกลือลดโซเดียม เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่พัฒนาขึ้น  โดยใช้คุณสมบัติด้านกลิ่นรสของผักและสมุนไพรไทย ร่วมกับการปรับลดขนาดอนุภาคของเกลือ เพื่อให้เป็นเกลือที่มีปริมาณโซเดียมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเกลือปรุงอาหารทั่วๆไป โดยยังคงให้ความเค็มเทียบเท่าเดิม รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติโดยรวมของอาหาร ผู้ปฏิบัติงานจึงได้เสนอให้มีการนำเกลือลดโซเดียมมาใช้ในการปรุงน้ำพริกแทนเกลือทั่วไป

          จากการทำน้ำพริกลดโซเดียมชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะได้ทั้งความอร่อยและดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้พวกเรายังได้ทำการทดสอบตลาด ด้วยการนำน้ำพริกไปให้หมู่บ้านใกล้เคียงได้ลองชิม ซึ่งก็ได้ผลตอบรับออกมาดี ในระหว่างนี้ยังได้เก็บตัวอย่างน้ำพริกไปทดสอบสารเจือปนอื่นๆ เพื่อรับรองคุณภาพของน้ำพริกอีกด้วย การลงพื้นที่ ณ บ้านหนองแม่มด หมู่ 10 ในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใส และให้ความร่วมมือดีมากๆ ทำให้การทำงานร่วมกันลุล่วงไปด้วยดี   

 

วีดีโอประจำเดือน

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู