โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

บทความรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564

          ดิฉันนางสุพรรณ อุปเท่ห์ ตำแหน่งประชาชน เขียนบทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นางสุพรรณ อุปเท่ห์

          จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันมีการระบาดเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มกับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีประวัติกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) เป็นจำนวนมากเพียงไม่นาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค มาตรการในการป้องกันตนเอง คือการสวมหน้ากากอนามัย , การกินร้อน , ช้อนใครช้อนมัน และล้างมือ ซึ่งวิธีการป้องกันที่เราสามารถทำได้คือการดูแลตนเองเบื้องต้น และการล้างมือ โดยปัจจุบันพบว่าเจลล้างมือราคาสูงเพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้ในการล้างมือ คณะอาจารย์ประจำกลุ่ม ตำบลร่อนทอง ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มาร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใช้เองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน จึงได้จัดอบรมเพื่อป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่

สูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

-สูตรฆ่าเชื้อโคโรนา (ความเข้มข้น 70 % ) (ทำได้ 4 ลิตร)

ประกอบด้วย 1.เอธิลแอลกอฮอล์ 99 % (ไวไฟ) 2.CARBOPOL 15 กรัม (คาร์โบพอล)

3.TEA 8 กรัม                                         4.น้ำมันยูคาลิปตัส 1 ออนด์

5.กรีเซอรีน 15 ซีซี                                   6.น้ำสะอาด 1 ลิตร (จัดหาเอง)

วิธีทำ

1.นำน้ำสะอาด 800 ซีซี ใส่กาละมังพลาสติกค่อยๆโรยคาร์โบพอลกระจายให้ทั่วและคนสัก 5 นาทีทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง พอครบครึ่งชั่วโมงและมาคนใหม่ทำอย่างนี้จนครบ 2 ชั่วโมง จนคาร์โบพอลละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

***เทคนิคถ้ามีเครื่องตีแป้งไฟฟ้าหรือตะกร้อตีไข่จะทำให้ตีเนื้อเจลเร็วขึ้น

2.นำแอลกอฮอล์ 3 ลิตรผสมกับข้อ 1

3.นำน้ำมันยูคาลิปตัสผสมกับกรีเซอรีนใส่ถ้วยต่างหากและคนให้เข้ากันแล้วจึงนำไปเทรวมกันกับข้อ 2

4.นำน้ำสะอาด 200 ซีซี ผสมกับTEAและคนให้เข้ากันแล้วจำนำไปเทรวมกับข้อ 3 จากนั้นคนให้เข้ากัน

***ข้อสังเกต*** ถ้าเจลยังขุ่นอยู่จะยังไม่เหนียวให้เติมน้ำทีละนิดๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะใสขึ้นและเจลจะเหนียวเอง

***หมายเหตุ***ถ้าต้องการใส่สีให้นำเสีเพียงเล็กน้อยละลายน้ำก่อนและเติมสีตามที่ต้องการเป็นอันเสร็จขั้นตอน หลังจากทำเสร็จให้ปิดฝาให้สนิทกันแอลกอฮอล์ระเหยออกไปหรือนำมาบรรจุในขวดแล้วปิดฝาให้สนิท

จากการลงพื้นที่ไปทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ดิฉันก็ได้ความนรู้เรืองการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มาทำใช้ในครัวเรือน และดิฉันก็ได้มีการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอ เพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการเขียนรายงายในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู