โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

            สถานการณ์ Covid – 19 ในประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วง มียอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลให้ประชาชนต่างจังหวัดที่เข้าไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งมีทั้งผู้ติดเชื้อและผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ ขณะเดียวกันตำบลร่อนทอง ได้มีการจัดเตรียมสถานที่กักตัว เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยจะต้องผ่านการคัดกรองโรคก่อนเข้าพื้นที่ ทีมผู้ปฏิบัติการจึงได้ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของที่จำเป็นในการกักตัวให้แก่สถานกักตัวศูนย์วิจัยยาง และสถานกักตัวโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม  และเห็นถึงความสำคัญในการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เราจึงเข้ารับการอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้าน และมอบเจลแอลอฮอล์ที่ได้ให้แก่ สถานกักตัวศูนย์วิจัยยาง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง และวัดบ้านหนองแม่มด

            ปัจจุบันชาวตำบลร่อนทองเดินทางกลับภูมิลำเนาเพิ่มขึ้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำบลร่อนทองจึงได้จัดสถานกักตัวที่โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม และสถานกักตัวศูนย์วิจัยยาง เพื่อคัดกรองโรค โดยผู้ที่มาจากต่างจังหวัดจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทอง จึงได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับสถานกักตัวข้างต้น เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และของใช้จำเป็นอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังได้เข้ารับการอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านตำบลร่อนทอง ซึ่งเจลแอลกอฮอล์ที่ได้เราได้นำมาบรรจุขวด เพื่อมอบให้กับสถานที่สำคัญ 3 จุด ได้แก่ สถานกักตัวศูนย์วิจัยยาง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง และวัดบ้านหนองแม่มด

            การป้องกันตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 เพราะไม่เป็นเพียงแค่ป้องกันตนเองแล้ว ยังป้องการการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีกด้วย ดังนั้นหากเราช่วยกันตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแล้ว ก็จะสามารถลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ได้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ รวมถึงอาสาสมัครทุกท่าน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด คือ สวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

 

วีดีโอประจำเดือน

 

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู