โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

 

ดิฉันนางสาวขวัญชีวา โมฬีชาติ ได้ลงพื้น ณ ตำบลร่อนทอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสตึกประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากบุรีรัมย์ประมาณ 27 กิโลเมตร จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

จากการลงพื้นที่ได้เก็บข้อมูลและพบสิ่งที่น่าสนใจทั้ง 3 ด้าน คือ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา และอาหารประจำท้องถิ่น และในปัจจุบันตามพื้นที่ตำบลต่างๆมีคาเฟ่ และร้านกาแฟเป็นจำนวนมาก และนั่นเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลร่อนทองทำให้ตำบลร่อนทองเป็นที่รู้จัก สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจ และยังมีสนามบินบุรีรัมย์ที่อยู่ในตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมและขนส่ง และยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่น คือการทอผ้าไหม เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการทอผ้าไหม มีไข่เค็มใบเตย และน้ำพริกนรกปลาทูเป็นอาหารประจำท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง มีความน่าสนใจและทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการสร้างรายได้ของชาวบ้านในตำบลร่อนทอง

การทำงานเป็นทีมวิเคราะห์ข้อมูล CBD ตำบลร่อนทองในครั้งนี้ความรู้สึกในการทำงานการทำงานกลุ่มดิฉันถือว่าเป็นงานที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะเราจะได้พบปะกับเพื่อนได้แชร์ความรู้ใหม่ๆและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในการทำงานต้องนัดประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งต้องเจอปัญหาบ้าง เช่นฝนตกถนนหลุมเยอะแต่ในส่วนนี้คิดว่าไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้งานผ่านไปไม่ได้ในเวลามาทำงานรวมกันเป็นเวลาที่สนุกที่สุด ได้ร่วมพูดคุยทำงานกับเพื่อนๆมากขึ้นทำให้เกิดความสนิทสนมในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น และอย่างช่วยฝึกความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย การทำงานครั้งนี้เป็นงานที่มีความยากแต่ทุกคนก็ร่วมเหมือนกันจนเสร็จจนทำให้เกิดความสุขที่ได้ทำงานร่วมกัน โดยอาศัยหลักธรรมชาติของมนุษย์ในการทำงานร่วมกันเอื้อเฟื้อกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คนโดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกันมีการวางแผนการทำงานร่วมกันทีมมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี

 

ภาพประกอบกิจกรรม

 

วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู