โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล

บทความรายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564

 

ดิฉันนางสาวขวัญชีวา โมฬีชาติ ประเภทประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบประผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความรู้เรื่อง 1.การจัดการขยะ 2.ปุ๋ยชีวภาพ 3.กิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดิฉันรับหน้าที่เกี่ยวกับการทำเพจน้ำพริกแม่มดดูแลในเรื่องการตลาดการขายปิดการขายประสบการณ์เทคนิคที่ดิฉันมีทั้งหมดดิฉันได้แชร์ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ให้แกชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับฟังความรู้พัฒนาทักษะการนำข้อมูลมาขับเคลื่อนธุรกิจหรือแผนการตลาดการเรียนรู้ในกรรมวิธีของการตลาดตั้งแต่การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอให้ดูง่ายจนไปถึงการนำข้อมูลไปใช้นำพาธุรกิจที่ดูแลอยู่ไปได้ไกลลอย่างที่ไม่เคยเป็นไปการบริหารการจัดการวางกลยุทธ์การปรับปรุงการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยมทั้ง Facebook Tiktok Instagram ให้ช่องทางออนไลน์พัฒนาเติบโตมากขึ้นอย่าหยุดที่จะเรียนร้ธุรกิจจะมีประสิทธิภาพและเติบโตขึ้นเรื่อยๆความรู้เกี่ยวกับการขายการตลาดเป็นสิ่งสำคัญถ้ามีกลยุทธ์การขายเทคนิคการขายการเพิ่มยอดขายสถานะทางการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคตนำไปปรับใช้กับธุรกิจก็จะสามารถสร้างยอดขายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นและรับมือกับการตลาดในอนาคตได้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานการตลาดทักษะการตลาดกลยุทธ์การตลาดขายอย่างไรการเปิดการขายการปิดการขายการเจรจาต่อรองการบริหารพัฒนาทีมขายต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการตลาดเชิงรุกการขายเชิงรุกช่วยให้เราสามารถโปรโมทสินค้าได้รู้หลักในการขายการสื่อสารทางการตลาดศิลปะการขายอย่างไรให้ได้กำไร การนำเสนอสินค้าทักษะการตลาดเพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเสรี ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างเห็นได้ชัดประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างล้นหลาม

การตลาดเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนและสร้างความพึงพอใจให้แต่ละบุคคลหรือเป็นกลุ่มทางสังคมโดยผ่านกระบวนการทางความคิดและจะเกี่ยวกับขั้นตอนในการกำหนดจุดมุ่งหมายทางการตลาดปัจจุบันการตลาด มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรธุรกิจต่างๆเนื่องจากเป็นการติดต่อเกี่ยวกับคนการตลาดมีการเปบี่ยนแปลงได้เร็วดังนั้นต้องศึกษาและมีความรู้ทางด้านการตลาดเป็นอย่างดีสามารถนำความรู้ที่ได้จากการตลาดไปปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

วิดีโอประจำเดือน

 

ภาพประกอบกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู