บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน
กะผมนาย ภานุวัฒน์ หาระโคตร ประเภทประชาชนทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระยะเวลาทำโครงการ10เดือนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ แลสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ วิเคราะห์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับมอบหมาย หมู่ที่ 18 บ้านโสกครอง บ้านหนองน้ำขุ่น ได้จัดแบ่งกลุ่ม 4 ด้าน กะผมได้อยู่ในด้านที่3 การท่องเที่ยวในตำบลร่อนทอง โดยเราจะยกให้หมู่ที่ 18 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนื่องจากอยู่ที่สูงและมองเห็นถึงเมืองบุรีรัมย์และมีฝายแก้มลิงที่อยู่จุดสูงสุด และหมู่ที่17กำลังสร้างพระใหญ่ซึ่งเป็นทางผ่านละหว่างหมู่ที่18 หมู่ที่ 1 บ้านร่อนทองที่มีกิจกรรมในเรื่องศาสนาและมีกิจกรรม การแข่งเรือยาวเป็นต้น
ส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีหมู่ 1,16 บ้านร่อนทอง บ้านหนองใหญ่ มีกิจกรรมเยอะซึ่งในอนาคตจะปรับภูมิทัศน์เหมาะกับการท่องเที่ยวโดยมีการปลูกต้นไม้ที่เป็น
อัตลักษณ์ของตำบลร่อนทองคือต้นยางนา
ที่เหมาะกับพื้นที่จะไปพัฒนา จะพัฒนาเป็นสถานที่ปั่นจักยานออกกำลังกายในตอนเช้า และ กิจกรรมศาสนาวัดร่อนทองที่มีกิจกรรมเยอะ 
หมู่ที่ 17 ที่มีพระใหญ่กำลังก่อสร้างขึ้นซึ่งหมู่17เป็นทางผ่านระหว่าง หมู่ที่ 18 จะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแก้มลิง และหมู่ที่18ยังมีป่าที่ใกล้กับแก้มลิงจึงมี ทุกดอกกระเจียว และเห็ดในป่า ชาวบ้านจะได้เก็บมาขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวบ้านก็จะได้รายได้จากการเก็บของป่ามาขายและอีกทั้งมีคาราวาลช้าง ให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ช้างเดินชมป่าและแก้มลิงซึ่งหมู่ที่18 ติดกับสนามบินโดยมี สโลแกน ลงเครื่องขี่ช้าง

การทำงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเพราะตัวของข้าพเจ้าประเภทผู้ปฏิบัติงานประชาชนได้มีการประชุมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยวจะพัฒนาบ้านโสกครอง บ้านร่อนทองและบ้านหนองใหญ่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลร่อนทอง ผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นอีกทั้งต้องร่วมวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรตัวของข้าพเจ้าจึงต้องพยายามใช้ความเข้าใจให้มากเพื่อให้มองเห็นภาพโดยรวม เดือนนี้การทำงานผ่านไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

 

 

อื่นๆ

เมนู