กะผม นาย ภานุวัฒน์ หาระโคตร ประเภทประชาชนทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระยะเวลาทำโครงการ10เดือนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่
                  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 ได้เดินทางไปยังอานามัยร่อนทองหมู่ ที่ 1 บ้านร่อนทอง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 31150 ได้มีการรวมตัวกันแบบเว้นระยะห่าง เพื่อเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันฉีดวัคซีน โควิด-19 โดยการเดินขบวน มี อาจารย์วราวุฒิ จอสูงเนิน และหัวหน้าอานามัยร่อนทอง เจ้าพนักงานสาธรณสุข หัวหน้าอสม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ปฎิบัติงานตำบลร่อนทองทุกท่าน ได้เดินขบวนเชิญชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ชาวตำบลร่อนทอง กะผมเป็นช่างภาพ และถ่ายวิดีโอ ในการถ่ายภาพครั้งนี้ถ่ายยากมากและแดดร้อนจึงทำให้การถ่ายภาพและวิดีโอได้น้อยภาพและยังถ่ายช้าไปและเหนื่อยที่สุดเพราะต้องถ่ายวิดีโอจากท้ายขบวนขึ้นมาหน้าขบวนวิ้งขึ้นวิ่งลงเพื่อที่จะได้ภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพและการแพนกล้องในแต่ละทีต้องเคลื่อนไหวช้าเพื่อไม่ให้วิดีโอที่ถ่ายมาสั่นและกระตุกมัว
สรุป ในการเดินขบวนเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านร่อนทองมาร่วมกันฉีดวัคซีนในครั้งถือว่าได้เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้อง มาร่วมกันฉีดวัคซีนอีกทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตำบลร่อนทองของพวกเรา อีกทั้งการถ่ายภาพและวิดีโอสำเร็จรุร่วงไปด้วยดีเพราะเกิดจากความพยามของทุกคนและอาจารย์วราวุฒิ จอสูงเนิน ถึงแดดจะร้อนเพียงใด้แต่งานนี้ก็เสร็จ ในการปฎิบัติงานในเดือนนี้ได้ความอดทนและสามัคคีในหมู่คณะ

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู