เนื่องจากบ้านเมืองดู่หมู่ 8 มีโครงการธนาคารขยะแล้วมีประชาชนนำกระป๋องเบียร์ น้ำอัดลม มาขายจำนวนมาก
นาง ประเสริฐ ครุฑประโคน จึงได้นำมาทำเป็นกระเป๋า และนำมาจำหน่ายในหมู่บ้าน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ
ซึ่งนางประเสริฐ ได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำตระกร้าให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจในการทำตะกร้าเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
วัสดุอุปกรณ์
1.กระป๋องเบียร์
2.ลังกระดาษ
3.กรรไกร
4.หนังเทียม
5.ลวด

ขั้นตอนการทำ
1.นำกระป๋องมาตัดส่วนฝาด้านบนและด้านล่างเปิดออก ใช้กรรไกรตัดกระป๋องผ่าออกแล้วใช้มือกางแผ่นกระป๋องให้เป็นรูปยาวสีเหลี่ยมผืนผ้า
2.นำไปล้างทำความสะอาดกระป๋องและนำไปตากแดดให้แห้งสนิท
3.นำมาตัดตามพิมพ์ที่เราได้ทำไว้แล้ว


4.เจาะรูปตามแบบที่เราต้องการ จากนั้น จึงนำมาร้อยเข้ากับหนังเทียมที่เราตัดไว้แล้ว

5.ร้อยเข้าจนได้ตามแบบที่เราต้องการ นำมาใส่ตามโครงเหล็ก

ราคาตะกร้าแต่ละใบจะอยู่ที่ประมาณใบละ 250 บาท

อื่นๆ

เมนู