กัลยาณี  เย็นรัมย์

จากการที่ได้ลงเก็บข้อมูลบ้านเมืองดู่  ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบเห็นบางบ้านจะเลี้ยงนกเขาไว้ฟังเสียง ทั้งนกเขาชวาและนกเขาใหญ่ เราจึงได้ไปสอบถามคุณลุงท่านหนึ่ง โดยลุงได้ใช้เวลาว่าง ช่วงเช้าและช่วงเย็นไปต่อนกเขาตามป่าหรือทุ่งนาใกล้บ้าน อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการไปต่อนกเขาก็จะมี
1. นกต่อ

2. เพนียดดักนก

3.กรงนก

4. ไม้ส้าว
วิธีการคือ จะใช้ใบไม้มาพลางเพนียดที่จะใช้ในการต่อนกให้เนียนไปกับต้นไม้ จากนั้นนำนกต่อที่เตรียมไว้ใส่ในเพนียด (นกต่อที่ใช้ควรมีเสียงที่ดี คูเก่ง คารมดี) และนำไปวางบนต้นไม้รอให้นกเขาป่ามาติดกับดัก
เมื่อได้นกมาแล้ว บางตัวก็จะนำไปขายให้สำหรับคนที่รักในการฟังเสียง บางคนนำไปเลี้ยงเป็นนกมงคลเสริมบารมี รวมถึงนำไปใช้ในการแข่งขันเพื่อประชันเสียงร้องอีกด้วย ส่วนราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับลักษณะของนกเขาและเสียงร้อง

อื่นๆ

เมนู