ดิฉันนางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ตำบลเสม็ด ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

การทำงานในเดือนมิถุนายนนี้ เราทุกคนได้ร่วมกันเข้าประชุมฟังแนวทางนโยบายจากทางอาจารย์ประจำสาขามอบหมายในหัวข้อเกี่ยวกับการลงพื้นที่เพื่อไปปฏิบัติงานในส่วนของการทำความสะอาดช่วยเหลือสังคมในสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งชุมชนศูนย์รวมต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ ซึ่งงานที่ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มโซนที่ 1ได้รับนั้นก็จะลงไปทำความสะอาดบริเวณวนอุทยานเขากระโดง (แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของทางจังหวัด) ร่วมกันเก็บขยะ กวาดบริเวณ พ่นยาฆ่าเชื้อ แจกแมส แจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยวที่แวะมาพักผ่อนในวนอุทยานแหล่งนี้ ร่วมตรวจวัดอุณหภูมิให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนและทางคณาจารย์ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทางเจ้าหน้าที่ไว้ใช้งานด้วยค่ะ หลังจากนั้นเราได้มีโอกาสมาลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนผู้ที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนจากทางรัฐบาลจัดสรรให้นั้นถึงความรู้สึก อาการหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกว่ามีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นบ้างและทั้งนี้ขอเชิญคนไทยทุกคนให้ไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะ เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน “การ์ดอย่าตก” รับผิดชอบต่างสังคมแล้วเราจะผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กราบขอบพระคุณโครงการดีๆ ทางจากอว. ที่มอบโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทำงานช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการพัฒนาจังหวัดของเราให้ดียิ่งๆขึ้นค่ะ

ผู้เขียนบทความ นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง
ประเภท ประชาชน
SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

ลิ้งค์วีดิโอการทำงาน

อื่นๆ

เมนู