งานหัตถศิลป์แผนดินสยาม

     เมื่อพูดถึง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่าเป็นจังหวัดอันดับต้นๆของประเทศที่ขึ้นชื่อ เรื่องผ้าไหมงาน

งานหัตถศิลป์แผนดินสยาม ผ้าไหมไทย ดังไกลสู่สากล

ตำบล สตึก อำเภอสตึก เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการทอผ้า ด้วยการสืบทอด และสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาจากบรรพชน สู้ นวัตกรรมอันล้ำค่าที่ต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ้าไหมบุรีรัมย์ มีความสวยงามและคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยลวดลายและสีสัน ความวิจิตรศิลป์ของภูมิปัญญา ถ่ายทอดออกมาด้วย ความรักและความใส่ใจ ความหวงแหนแห่งภูมิปัญญาที่มีการส่งต่อเพียงเฉพาะทายาท จากรุ่นสู่รุ่น

IMG_0447.jpeg

IMG_0442.jpeg