นันทิกานต์ จันทร์อินทร์

เศรษฐกิจเปลี่ยนทิศ ชีวิตเปลี่ยนแนวของลุงสมพร

เมื่อ 20 ปีที่แล้วก่อนลุงสมพรและภรรยาจะรู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้ลุงเจอพิษเศรษฐกิจแบบหนักหน่วงมากเนื่องจากต้องส่งลูกเรียนหนังสือและต้องหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองจึงทำให้ต้องไปกู้เงินเป็นหนี้ก้อนโต วันหนึ่งลุงสมพรได้รู้จักคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี จึงเป็นแนวทางที่ทำให้ลุงสมพร กวีรันต์หันมาเดินทางสายกลาง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงก่อกำเนิดโครงการศูนย์เรียนรู้เรียนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

นายสมพร กวีรัตน์ภรรยาชื่อสายสมร กวีรัตน์ ก่อนจะเป็นสวนอย่างทุกวันนี้ แต่ก่อนลุงสมพรกับ ภรรยาไม่เคยทําไร่ไม่เคยทํานา ลุงสมพรกับภรรยาหลังจากเรียนจบที่ปวช. ในปีพ.ศ.2522 ก็เริ่มเข้าทํางานที่ กรุงเทพมหานคร ทํางานที่กรุงเทพมหานครอยู่ 20 ปี รู้สึกว่าลําบากเพราะไม่มีเงินเก็บ ก็ได้ยินเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงลุงสมพรและภรรยามีที่ของพ่อตาแม่ยายอยู่ 14 ไร่ จึงเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ลุงกับภรรยาหันหลังให้ เมืองกรุงเพราะมันไม่มีอะไรดีขึ้น หลังจากกลับมาจากกรุงเทพมหานคร อาชีพแรกที่ลุงลองทําคือเลี้ยงปลาดุกไว้ในบ่อ หลังบ้านโดยไม่มีแผนสํารอง พอฤดูฝนน้ําท่วมปลาก็ไปกับน้ําหมดจึงทําให้ขาดทุน โครงการที่สองคือเลี้ยงกบ บ่อดิน ปรากฏว่ารายได้ดีขายอยู่ 3-4 ปี จึงหันมาปลูกพืชผักสวนครัว 1 ไร่ ที่อยู่อาศัยอีก 1 ไร่ นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการ ทําเศรษฐกิจพอเพียงการทําเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ลุงสมพรกับภรรยามีอยู่มีกินจนถึงทุกวันนี้ สวนลุงสมพรยังเป็นศูนย์ เรียนรู้ใหกับคนในพื้นและคนนอกพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

หลังจากเริ่มทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชีวิตลุงสมพรและภรรยามีความสุขมากเพราะสามารถปลดหนี้ก้อนโตได้แถมยังได้เรียนรู้เรื่องการใช้เงินอีกด้วย ว่ากันว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเพราะนอกจากจะเปลี่ยนชีวิตลุงได้แล้วยังเป็นแนวทางให้คนในหมู่บ้านหันมาสนใจเศรษฐกิจพอเพียงเกือบทุกหลังคาเรือน ถือได้ว่าลุงสมพรและภรรยาเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตให้แก่คนในหมู่บ้าน

 

อื่นๆ

เมนู