1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08-(กพร.) ออกหน่วยประชาสัมพันธ์มาตรา 40 และการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์

SC08-(กพร.) ออกหน่วยประชาสัมพันธ์มาตรา 40 และการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์

                                     รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ณ สำนักงานประกันสังคม                                      อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

             ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้ ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานซึ่งได้มีการปฏิบัติหน้าที่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

             16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประกันสังคม ได้ไปออกหน่วยลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านบุขี้เหล็ก และหมู่บ้านหนองม่วง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 


                 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประกันสังคม ได้ไปออกหน่วยลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 


                 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประกันสังคม ได้ไปออกหน่วยลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านเบาน้อย อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

              วัตถุประสงค์ที่ออกหน่วย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีสิทธิการคุมครองจากประกันสังคม 100% และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 การส่งเงินสมทบให้กับประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำไร่ทำนา ค้าขาย หรือประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 และ 39 และบอกกล่าวให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนั่นเอง


              เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่คัดเลือกและจัดเอกสารเพื่อจัดการสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 16 ที่ผ่านมาได้จัดเตรียมสถานที่สอบ ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันเสาร์ที่ 17 ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการคุมสอบ ณ วัดกลางอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ วันอาทิตย์ที่ 18 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดสรรบุคคลเพื่อขึ้นไปสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์


ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติหน้าที่มาทั้งหมดเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้งานจากหลายๆฝ่าย และได้มีโอกาสในการเป็นกรรมการคุมสอบ   ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานที่ทำอยู่

 

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู