โรค(โลก)โควิด

เกวลิน วงศ์อรุณ

        จากสถานการณ์วิกฤตโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ยอดผู้ป่วยจากหลักสิบจนถึงหมื่นในปัจจุบัน ทำให้หลายคนเริ่มตระหนักและหวาดกลัวในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และผู้ปฏิบัติงานจึงร่วมกันจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด การส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกัน มีการสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือที่สามารถทำเองได้ง่ายๆ และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมเข้าโครงการ โดยการให้ความรู้จากคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนตำบลสตึกอ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

       

 

          การจัดกิจกรรมในชุมชน เรามีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การดูแลตนเองและรู้เท่าทันโรคในปัจจุบันนี้ เนื่องจากไวรัสนั้นปัจจุบันยังมีการกลายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์เดลต้าพลัส (Delta Plus) ทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น และสามารถหลบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดี การให้ความรู้ในเรื่องวัคซีนและการลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีในการรับมือกับสถานการณ์ตอนนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การแพร่ระบาดโรคโควิดลดลง

 

       

 

         และถึงแม้ว่าวิกฤตโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะร้ายแรงขนาดส่งผลกระทบต่อชีวิตทุกคน แต่ท่ามกลางความโหดร้ายของสถานการณ์ เชื่อว่ายังมี ‘พลังคนใจสู้’ หันมามองความสุขที่อยู่รอบข้าง ค่อยๆ มองหาทางออกให้กับชีวิต แบ่งปันความสุข แบ่งปันรอยยิ้ม เติมกำลังใจซึ่งกันและกัน ต้องมีสักวันที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

                 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู