รอยยิ้มกู๊กระมี๊ดพัฒนา

 

เสาวภาค ประดับดี

            กู๊กระมี๊ดพัฒนา เป็นภาษาเขมรซึ่งแปลว่าโคกขมิ้นพัฒนา โดยเป็นชื่อหมู่บ้านที่ต่างพากันรู้จัก เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อบอุ่นสภาพอากาศรอบข้างค่อนข้างดี เพราะล้อมไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านที่นี่อยู่กันแบบพอเพียง ซึ่งจุดเด่นของหมู่บ้านโคกขมิ้นพัฒนาคือ เป็นหมู่บ้านที่ปลูกผักลูกพืช หาปลาขาย เป็นหมู่บ้านเดียวในตำบลที่เร่ขายของตามหมู่บ้าน

           ข้าพเจ้าได้มีโอกาสปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่โคกเหล็กมี 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านโคกอรุณ บ้านหนองหว้า บ้านกระสังพัฒนา บ้านถนน บ้านโคกเหล็ก บ้านหว้า บ้านกระสังสามัคคี บ้านโคกขมิ้นพัฒนา บ้านโคกขี้ตุ่น บ้านโคกตาเมิน และบ้านถนนประชาอาสา จากการได้ลงไปปฏิบัติงานในชุมชนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา ความประทับใจความเป็นกันเองของชาวบ้านโคกขมิ้นพัฒนา มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม มีการต้อนรับ และชาวบ้านโคกขมิ้นพัฒนาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีน้ำดื่มต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พูดจาไพเราะ และที่สำคัญที่รู้สึกประทับใจอีกอย่างคือ ชาวบ้านโคกขมิ้นพัฒนาอาศัยอยู่กันแบบอย่างพอเพียง ปลูกผักผลไม้กินในครัวเรือนเอง และยังปลูกจำหน่ายตามหมู่บ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียง ในอำเภอห้วยราชมีแค่หมู่บ้านโคกขมิ้นจะปลูกผักผลไม้ หาปลาขาย ทุกครัวเรือนจะปลูกพืชผักสวนครัวของบ้านตนเอง อยู่กันแบบพอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้ ซึ่งตรงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พนักงานให้ลงบ้านที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านโคกขมิ้นเป็นอย่างดีตั้งแต่แรกจนปฏิบัติงานเสร็จ

 

รอยยิ้มของชาวบ้านโคกขมิ้นพัฒนาทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้มีกำลังใจในการทำงาน เพราะชาวบ้านมีต้อนรับกันเป็นอย่างดี มีรอยยิ้ม มีความเป็นกันเอง ให้ความร่วมมือ และมีอัธยาศัยดีกับเจ้าหน้าที่ทุกคน และชาวบ้านอาศัยอยู่กันแบบพอเพียง นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ปลูกกินและปลูกขาย ทำให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องกับข้าว แถมยังมีรายได้ให้กับตนเองอีกด้วย

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู