ขนุน เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งผลเป็นหนามๆ เนื้อในเป็นยวง รสหวาน เนื้อมีสีเหลือง  เนื่องด้วยปัจจุบันขนุนมีราคาถูกและล้นตลาด ทางชาวตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ร่วมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน จึงนำขนุนมาเพิ่มมูลค่าโดยการนำไปแปรรูปเป็นขนุนทอดกรอบ และเป็นอาชีพเสริมให้กับชาวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนโคกมะม่วง ซึ่งมีวิธีการทำดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่สำคัญ อุปกรณ์
1. ภาชนะบรรจุ
2. เตาสำหรับทอด
3. กระทะสำหรับทอด
4. ภาชนะใส่ขนุน
5. กระดาษ ซับน้ำมัน
6.ตระแกรงลวดตักขนุน
7. ตะหลิวสำหรับทอด
8. มีดสำหรับปอกผลไม้
9. ขนุนแก่จัด (แต่ไม่สุก)
10. น้ำมัน สำหรับทอด
11. เกลือป่น
12. น้ำตาล ทราย
วิธีการทำขนุนทอดกรอบ (รสเค็ม)
1. ปอก เปลือกขนุนออกเลือกเอาแต่ยวงโดยไม่ต้องแกะเมล็ดออก
2. ใช้มีดปอกผลไม้ฝานเนื้อขนุนบาง ๆ จนรอบเมล็ดขนุน
3. นำขนุนที่ฝานเสร็จแล้ว ลงทอดในกระทะที่น้ำมันร้อน ๆ
4. เมื่อ ขนุนเหลืองแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะที่รองด้วยกระดาษซับน้ำมัน
5. นำเกลือป่นโรยบนขนุนที่ทอดเสร็จแล้ว คลุกเคล้าให้เข้ากัน
6. นำขนุนที่ รุงรสแล้วบรรจุภาชนะแล้วผนึกไม่ให้อากาศเข้าได้

วิธีการทำขนุนทอดกรอบ (รสหวาน)
1. ปอก เปลือกขนุนออกเลือกเอาแต่ยวงโดยไม่ต้องแกะเมล็ดออก
2. ใช้มีดปอกผลไม้ฝานเนื้อขนุนบาง ๆ จนรอบเมล็ดขนุน
3. นำขนุนที่ฝานเสร็จแล้ว ลงทอดในกระทะที่น้ำมันร้อน ๆ
4. เมื่อ ขนุนเหลืองแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะที่รองด้วยกระดาษซับน้ำมัน
5. เคี่ยวน้ำเชื่อมทิ้งไว้ให้เย็น
6. นำขนุนที่ทอดเสร็จแล้วใส่ลงในน้ำ เชื่อมแล้วตักขึ้นแล้วนำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดอีกครั้งหนึ่ง
7. ตักขึ้นใส่ภาชนะที่รองด้วยกระดาษซับมัน
8. นำขนุนที่ปรุงรสแล้วบรรจุภาชนะและผนึกไม่ให้อากาศเข้าได้

อื่นๆ

เมนู