1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนกรกฎาคม 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้คณะทำงานของเราต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เดือนนี้พวกเราทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้ทำการลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริง แต่ยังอยู่ในมาตราการป้องการเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตัวผมและทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้ทำการลงพื้นที่และเริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ คือ การเตรียมหลุมสำหรับธนาคารน้ำใต้ดิน โดยที่พวกเราจะขุดไว้ให้ก่อนเพื่อกำหนดจุด ความกว้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่เราวางไว้ จากนั้นจะให้เจ้าของที่มาขุดต่อเพื่อให้ได้ความลึกที่ต้องการ เมื่อขุดเสร็จทีมงานก็แนะนำเจ้าของที่หรือเจ้าของบ้านให้หาอะไรมาปิดและทำสัญลักษณ์ไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการตกหลุมอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต เราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหนัก ระหว่างปฏิบัติงานได้ทำการสวมแมสตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตราการป้องกันโควิด แต่ตอนขุดอาจจะมีถอดบ้างเนื่องจกวันที่ลงพื้นที่มีอากาศที่ร้อน การใส่แมสขุดหลุมที่ต้องก้มเงยบ่อยๆ อาจจะทำให้หน้ามืดได้เลยต้องมีการถอดเเมสชั่วคราว ทีมงานได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการสร้างธนคารน้ำใต้คินในครั้งต่อไป ทีมงานเราจะลงพื้นที่ในเดือนต่อไป

อื่นๆ

เมนู