รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 นายวัฒน์ แย้มศรี จากการลงพื้นที่ยังพบเห็นปัญหาการขาดแคลนในเรื่องต่างๆ เช่น น้ำไม่พอใช้ เรื่องขยะไม่มีที่ทิ้งบ้าง แต่ในปัจจุบันทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานก็ได้รีบเร่งแก้ไขปัญหาในส่วนนี้เเล้ว และยังสนับสนุนและผักดันให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการ ทำผ้าไหม แมส กระเป๋าเป็นต้น เเละในวันที่7 ที่ผ่านมา ทางผู้ปฏิบัติงานได้เรงเห็นความปลอดภัยของชุมชนและโบราณสถานจึงได้จัดหาสิ่งอำนวยความปลอดภัยการป้องกันจากการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 แมส เจลล้างมือ เเละเครื่องมือการทำความอะอาดต่างๆให้ทางวัดเเละชุมชน เเละร่วมพัฒนาทำความสะอาดเวรบริเวรวัดร่วมกับชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู