รายงานผลปฏิบัติการเดือนพฤษภาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นาย เทพบัญชา จันทร์อินทร์ ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน ดังต่อไปนี้

ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ได้แก่ หมู่บ้านสระบัว บ้านสะปะคำ บ้านโนนย่านาง บ้านหนองกุง บ้านหนองขวางน้อย ไม่ทราบรายชื่อที่แน่ชัด

แหล่งท่องเที่ยว ไร่ดินชุ่มฟ้า เป็นแหล่งพืชไร่ผสมให้เที่ยวชมและแบ่งปันองค์ความรู้

ที่พัก/โรงแรม เรือนใหม่ ไลฟ์สไตล์ รีสอท เป็นรีสอทที่มีห้องพักถึง 13 ห้องและได้รับมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

                                                                              

(รูปที่พัก เรือนใหม่ ไลฟ์สไตล์ รีสอท)

 พืชในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว

 ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ได้แก่ ร้านครัวคุณแหม่ม เป็นร้านอาหารตามสั่ง มีเมณูหลากหลาย เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ และร้านอาหารอื่นๆ

(ร้านอาหารครัวคุณแหม่ม)

 สัตว์ในท้องถิ่น ที่เลี้ยงกันส่วนใหญ่ได้แก่ ไก่ หมู วัว ควาย เป็ด หนู

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ กระติบข้าว การทอเสื่อ การทอผ้าไหม กระเป๋าสาน

แหล่งน้ำในท้องถิ่น จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าแต่ละชุมชนมีแหล่งน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญ

          และได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอเสื่อของชาวบ้าน เพื่อสนับสนุนและยกระดับสินค้าในชุมชน และพัฒนาลวดลาย การนำเสื่อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มความต้องการทางการตลาด โดยการจัดหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เข้าสู่นวัตกรรมใหม่ๆ

 

           ในการลงพื้นที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปฏิบัติตามทางสารณสุขการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

อื่นๆ

เมนู