ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์ พัชนี ผู้ปฏิบัติงานของตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคนักศึกษา

ในเดือนสิงหาคมนี้ ภายในจังหวัดสถานการณ์โควิดยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สาถารถลงพื้นที่ได้ ทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกับผู้ปฏิบัติงานจึงได้ประชุมและสรุปการทำงานในเดือนสิงหาคมนี้เป็นการแปรรูปขยะ เพื่อให้ขยะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านการเสนอเป็นคลิปวิดีโอ และทีมของข้าพเจ้าได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากกระป๋องนมข้น เหตุผลของการเลือกขยะชนิดนี้เนื่องจากการลงพื้นที่ในเดือนที่ผ่านๆมา ในชุมชนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบนั่นมีร้านขายกาแฟโบราณมาก จึงพบกระป๋องถูกทิ้งเป็นขยะมากมาย ทีมเราจึงได้แปรรูปกระป๋องนมข้นให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งและสามารถสร้างรายได้เสริมได้

ผลิตภัณฑ์มีชื่อว่ากระป๋องมหัศจรรย์ โดยมีอุปกรณ์ในการทำดังนี้ 1.กระป๋องนมข้น 2.แผ่นไม้ สำหรับแผ่นไม้เราสามารถปรับขนาดได้ตามจำนวนกระป๋องที่เราใช้ 3.สีสเปรย์ 4.สายหนังเก่า 5.ค้อน 6.ตะปู

ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ของเรา

1.ตัดฝากระป๋องออก1ด้าน และล้างกระป๋องให้สะอาด

2.พ่นสีกระป๋องกับแผ่นไม้ และผึ่งแดดให้แห้ง

3.ใช้ตะปูตอกให้กระป๋องนมข้นติดกับแผ่นไม้

4.หลังจากเชื่อมกระป๋องกับแผ่นไม้เรียบร้อนยแล้ว ใช้ตะปูตอกสายหนังเก่าเข้ากับแผ่นไม้ด้านบน เพื่อใช้สำหรับถือกรระป๋องมหัศจรรย์

5.ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเราสามรถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเก็บช้อนส้อม เก็บหลอด เก็บตะเกียบ และสามารถเก็บอุปกรณ์การเรียนได้ด้วย  

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู