ข้าพเจ้า: นาย ธีรภัทร์  จรเข้
ประเภท: นักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ:  ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

             ลงพื้นที่สร้างเสริมผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหนองบัว โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางทีมงานอว ได้สาธิตการทำเเยมจากผลไม้ประจำตำบลในปัจจุบัน ผลผลิตทางการเกษตรไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักจึงทำให้ผลผลิตนั้น มีจำนวนที่มากขึ้นเเละเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเเละในทุกปีจะมีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวน เเต่ด้วยในปัจจุบันนี้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีนักนั้นก็คือ สถานการณ์โควิด-19  เหตุนี้จึงทำให้ทางทีมงานอว. ประจำตำบลหนองบัว เล็งเหตุผลผลิตทางการเกษตรที่จะนำมาพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลเเละสามารถต่อยอดในด้านธุรกิจ
ซึ่งในผลิตภัณฑ์นี้จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยทำเป็นเเยมมัลเบอรี่เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลของ ตำบลหนองบัว เเละ ยังมีผลิตภัณฑ์ หลายเเบบในตำบลหนองบัว ไม่ว่าจะเป็นสบู่ที่ผลิตจากผลมัลเบอรี่ ไวน์มัลเบอรี่ที่มีการหมักไว้อย่างดีเพื่อรสชาติที่ดีขึ้น ในที่นี้ยังมีปุ๋ยหมักชีวภาพที่ได้ใช้ผลมัลเบอรี่ที่ไม่ได้มีการนำไปทำผลิตภัณฑ์มาเเปรรูปให้เป็นปุ๋ยชีวภาพประจำตำบล 

              ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรที่มาอบรมเเละให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงถึงการมอบของที่ระลึกให้เเก่ชาวบ้านเเละ
ทีมงานอว.ใน ตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู