การปลูกกล้วยในตำบลบ้านด่าน

ข้าพเจ้า นายถวัลย์ศักดิ์   นัคราภิบาล นักศึกษา ชั้นปีที่1

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

              ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ในเขตตำบลบ้านด่านได้สอบถาม  นายสถิต  สุรถาวร ผู้ใหญ่บ้านโนนเจริญ พบว่ากล้วยเป็นพืชที่ปลูกเยอะที่สุด คือกล้วยน้ำหว้า กล้วยหักมุก  เพราะสภาพดินในเขตพื้นที่ตำบลบ้านด่าน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำ ห้วยบึง หลายสายส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปะปนทราย เป็นส่วนใหญ่เหมาสำหรับใช้ทำการเกษตรกรรม   ร้อยละ90% ของพื้นที่

            ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ กล้วยเป็นพืชพื้นบ้านที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ เพราะกล้วยมีกลากหลายสายพันธุ์ เช่น กล้วยน้ำหว้า  กล้วยหักมุก กล้วยส้ม กล้วยตานี กล้วยไข่ เป็นต้น การปลูกกล้วย เป็นพืชที่ทนแดดทนแล้งได้ค่อนข้างดี สามารถปลูกกลางแจ้งได้สบาย ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  หยวกกล้วย มาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน โดยการนำมาเป็นอาหาร เช่น แกงกล้วย แกงหยวกกล้วย  ผลกล้วย ยังนำมาขนมและ ของหวาน เช่น ข้าวต้มกล้วย กล้วยเชื่อม กล้วยฉาบ กล้วยบวชชี   ใบกล้วย นำมาเป็น กระทง หรือภาชนะ และสำคัญใบกล้วยยังใช้ในพิธีกรรม เช่น บายศรี  กรวยพระ  และลำต้น  ยังนำมาเป็นอาหารของสัตว์  ยังนำมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเครื่องตั้งประดับศพ  (แทงหยวกกล้วย)  ผลผลิตของกล้วยนานาชนิดให้ผลมากมายบางครั้งรับประทานสุก และนำมาแปรรูปกล้วยแบบง่ายๆ เช่น กล้วยตาก กล้วยเชื่อม กล้วยอบน้ำพึ่งเป็นต้น ตามที่ภูมิปัญญาไทยได้ตกทอดมาให้จนถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน ทำง่ายๆ หากทำคล่องดีแล้ว ก็สามารถผลิตเป็นอาชีพเสริมรายได้ เป็นอย่างดี แก่ชุมชน

             กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจ การขายกล้วย 1 หวี ได้เงิน 35-40 บาทต่อหวี  การนำกล้วยมาแปรรูปกล้วย ในตำบลบ้านด่านมีกลุ่มชาวบ้านบางส่วนที่ ทำกล้วยฉาบ  ใช้เวลาในการทำ ประมาณ 45 นาที ต่อกล้วยฉาบที่สำเร็จทุกขั้นตอน ประมาณ 550 กรัม โดยเป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำไปขายเพื่อเสริมสร้างรายได้เกือบ10000 ต่อเดือน

   

อื่นๆ

เมนู