ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจและอีกมากมาย  นอกจากนี้ปัญหาทางสังคมที่พบเจอบ่อย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ผู้หญิงมีบุตรเล็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน รวมทั้งผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้  หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดความรุนแรงมากขึ้น

ทางคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญจึงได้ทำการลงพื้นที่รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในชุมชน ได้มอบป้ายรณรงค์ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชนและอสม.ประจำหมู่บ้านเป็นผู้รับมอบ

                     

อาการของโรคโควิท-19/การรักษา

         

แนะนำมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

เพื่อจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ การฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคมมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะ

 

 

อื่นๆ

เมนู