สวัสดีครับ ผมนายธนวัฒน์  แย้มศรี    ผู้ปฏิบัติงาน   ภาคนักศึกษา ตำบลดอนกอก

อำเภอ นาโพธิ์  จังหวัด บุรีรัมย์  รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ในเดือนนี้ได้ทำงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมาย มีการลงพื้นที่เพื่อดูผ้าไหมและการประชุมตัวแทนกลุ่มพัฒนาชุมชน และวิธีการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับการใช่ชีวิตของประชาชนและจัดทำสื่อและวีดีโอแนะนำชุมชนเพื่อเผยแพร่ออกไปให้ผู้คนได้รู้ถึงการพัฒนาของชุมชนดอนกอกและสินค้าที่มีคุณภาพมากมายให้เลือก

อื่นๆ

เมนู