ดิฉัน นางสาวพรรัตน์ดา ธรรมสาร ประเภทนักษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีมย์ MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างย่งยืน

ได้ประชุมออนไลน์ประจำเดือนสิงหาคมผ่าน Google Meet เพื่อรับฟังรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ที่บ้านหนองม่วงเพื่อสำรวจความพร้อมสำหรับสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรื่องอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติงานใน วันที่ 14 เดือนสิงหาคม 2564 ดิฉันและทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้รวมตัวกันลงพื้นที่สำรวจหลุ่มที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินได้นัดรวมกันที่บ้านหนองม่วง หมู่10 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและทีมงานทุกคบได้สำรวจแต่ละหลังคาที่ประสงค์ทำโครงการว่าหลังไหนขุดบ่อแล้วหลังไหนยังไม่ขุดเราก็จะดำเนินการขุดบ่อให้เสร็จ ดิฉันและทีมงานได้ขุดบ่อได้ครบทั้ง10หลุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เนื่องด้วยช่วงนี้มีการเกิดการระบาดไวรัส (COVID-19 ) ก่อนจะลงพื้นที่ลงก็สวมแมสใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างลดการสัมผัสกัน ทำตามมาตการการเว้นระยะห่าง เทื่อใช้อุปกรณืร่วมกันใช้เสร็จเราก็ทำความสะอาดอุปกรณืและล้างมือด้วยสบู่ และสเปย์หรือเจลแอลกอฮอล์

อื่นๆ

เมนู