ดิฉันนางสาวธันศร นามผา ประเภประชาชน เป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนMS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม พ. ศ. 2564 ยังดำเนินงาน การขุดบ่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง และได้ทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินร่วมกับทีมงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ สำเร็จไปแล้ว 10 บ่อ ที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะมีชาวบ้านที่สนใจวิธีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน มาเรียนรู้ด้วย ทางทีมงานก็ได้ถ่ายทอดความรู้และสาธิตวิธีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้ดู ทำให้ชาวบ้านรู้และเข้าใจวิธีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากธนาคารน้ำใต้ดิน แล้วบอกว่าจะไปสร้างในพื้นที่ของตนเองและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนี้ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป และในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในรอบเดือนนี้ ต้องระมัดระวังและป้องกันความปลอดภัยมากขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid 19 ทั้งด้านของผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ในการปฏิบัติงาน แต่ละครั้งทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และใช้เจลแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น ในขณะปฏิบัติงานสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ก็จะพยายามเว้นระยะห่างกันให้มากขึ้น ซึ่งแต่ละคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จะได้รับงบสนับสนุนจากเจ้าของโครงการ ซึ่งทางทีมงานก็ได้ทำการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บางส่วนผู้เข้าร่วมโครงการก็จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้บ้างแล้วบางส่วน และทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานก็ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ไปสมทบด้วยเช่นกัน ส่วนช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับคณะผู้ร่วมงาน โดยส่วนมากแล้วจะประชุมโดยผ่านระบบออนไลน์ และได้จัดหาวัสดุเหลือใช้ต่างๆไว้ เพื่อเตรียมสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

แม้การดำเนินงานในช่วงที่เกิดภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด covid-19 จะเจอปัญหาบ้าง แต่ทางคณะผู้ทำงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่ย่อท้อ ยังมุ่งมั่นที่จะทำงาน เพื่อจะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู