ในวันที่ 30 เมษายน 2564 อาจารย์ได้นัดประชุมทางออนไลน์ เวลา 9:00 น. เนื่องจากไม่สามารถนัดประชุมที่ห้องได้ เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  โดยอาจารย์แจ้งการลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมให้ ซึ่งมีกลุ่มที่สนใจในการฟอกไหมและย้อมไหมทั้งหมด 4 หมู่ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้ หมู่ 2 มี2 กลุ่ม , หมู่ 3 มี 2 กลุ่ม , หมู่ 6 มี 1 กลุ่ม และหม่ 4 มี 1 กลุ่ม

ต่อมาในวันที่ 3 พฤษภาคม ทีมงานได้เข้าไปรับอุปกรณ์ที่จะนำไปให้กับกลุ่มที่จะทำการฟอกไหม/ย้อมไหม และวันที่4 พฤษภาคม หมู่ 6 ได้นัดกับทีมงานว่าจะทำการฟอกไหม และย้อมสีธรรมชาติให้เสร็จในวันเดียวเลย ซึ่งเป็นกลุ่มของพี่สะนี พี่สะน้อย และพี่สีนวล ทางทีมงานได้ไปช่วยกันทั้งหมด 7 คน และเราก็ได้ไปช่วยกับทางกลุ่มอีกด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการก่อไฟเพื่อฟอกไหม/ล้างไหม และย้อมสีธรรมชาติ และการย้อมสีเคมีต่างกันอย่างไร ทางกลุ่มเป็นกันเองและน่าักมากๆ ได้จัดเจรียมอาหารกลางวันให้กับทีมงาน และงานทั้งหมดก็เสร็จสิ้นในเวลาบ่ายโมง และทางกลุ่มก็ได้บอกกับเราว่าหากทอวันไหนจะแจ้งให้เราทราบ

ในวันที่ 7 พฤษภาคม ทางกลุ่มหมู่ 4 ก็ได้แจ้งว่าจะฟอกไหม/ย้อมไหมในวันเดียวให้เสร็จ เราและกลุ่มทีมงานก็ได้ไปร่วมช่วยกันอีกเช่นเคย และหมู่ 4 (บ้านแซะซอ) น่ารักกันทุกคนเลย และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี จนภารกิจเสร็จสิ้นและผ่านไปได้ด้วยดีอีกเช่นเคย ความรู้สึกส่วนตัว รู้สึกดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับชุมชน และได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้อมไหมสีธรรมชาติและความรู้ในอีกหลายๆเรื่องจากกลุ่มทำผ้าไหม ตำบลสนวน อำเภแห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู