รายงานผลปฏิบัติการเดือนมิถุนายน 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายมานพ มาตราตัง

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ภาพการอบรมให้ความรู้แนวทางการป้องกันเชื้อและการได้รับวัคซีน

 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดในอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้ติดเชื้อจำนวน 15 ราย ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงจึงทำให้ชาวบ้านตำบลพรราญตื่นตระหนกกันทั่วอำเภอ ทำให้ชาวบ้านใช้ชีวิตกันอย่างระหวาดระแวง ไปไหนมาไหนต้องสวมแมสก์กันตลอดเวลา และมีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่กล้าออกจากบ้าน ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมงานจึงอยากให้ชาวบ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และเชิญชวนพี่น้องมาฉีดวัคซีน จึงได้จัดโครงการ โครงการรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน และ U2T รวมพลัง ปกป้องชีวิตภัย Covid ด้วยวัคซีน สถานที่โรงเรียนบ้านพรสำราญ โดยมีคุณหมอเต้ หรือ นางสาว ศุภาภร ศรีประทุม จากอนามัยบ้านโนนย่านางเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน

มอบอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโควิด 19 ให้กับทางโรงเรียน วัด และชุมชน

          พวกเรา ทีมงาน U2T จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องในตำบลบ้านพรสำราญของเรา มาฉีดวัคซีนกันเยอะ ๆ โดยวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาทุกชนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัย ซึ่งก็เป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทุกวันนี้ มีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านคน นอกจากนั้นยังเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับประเทศไทยของเรา เข็มฉีดยาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาฉีดวัคซีนกันเยอะ ๆ นะครับ

 

อื่นๆ

เมนู