1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MSO6การอบรม การทำขนมลูกเต๋าเพื่อนำไปฝึกและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

MSO6การอบรม การทำขนมลูกเต๋าเพื่อนำไปฝึกและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววันวิสาข์ ฤทธิทิศ ประเภท ประชาชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าทั้งทางคณะทีมงานได้รับมอบหมายให้ร่วมมือจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้แก่ประชาชนหลักสูตร การทำขนมลูกเต๋า เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมสร้างความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดทางอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านประจำตำบลโคกมะม่วง

อำเภอปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโคกมะม่วงมีดังนี้

1.ขนุนทอดกรอบ

2.ข้าวเกรียบขนุน

3.ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า

4.ขนมลูกเต๋า

สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์หรือทางเพจ ตะลุยเดิ่น

 

อื่นๆ

เมนู