ข้าพเจ้า นางสาวนริมล ปามุทา เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เป็นเดือนสุดท้ายเเล้วคะ สำหรับโครงการดีๆ ที่ทาง อว.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  จัดโครงการ U2T เพื่อมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างรายได้ให้ผู้ว่างงาน และยังให้ความรู้ ทักษะการทำขนุนแปรรูป จนสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิค 19

ตลอดเวลา 11 เดือน ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ U2T  ดิฉัน ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับชุมชุน และหน่วยงานราชการ ทั่งได้มีการเรียนรู้ด้านการทำตลาดออนไลน์ผ่านทางช่องทาง เพจตะลุยเดิ่น ซึ่งเป็นเพจหลักของ ต.โคกมะม่วงของเรา

เเละในช่วงวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ทีมงานเราได้มีการจัด กิจกรรม ตลาดตะลุยเดิ่น เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำสินค้าทางการเกษตรออกมาจำหน่าย  เเละได้มีร้านค้า มาร่วมออกบูธกว่า 27 ร้านกันเลยคะ  สร้างความสุขให้ชาวเกษตรกรในชุมชน และผลตอบรับในการจัดกิจกรรม ตลาดนัดตะลุยเดิ่น ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยคะ ทั้งทางผู้ที่มาจับจ่ายซื้อขาย และทางด้านชาวเกษตรกรเอง อยากให้มีการจัดกิจกรรม ตลาดนัดตลุยเดิ่น ให้เป็นเเหล่งซื้อขาย ผลผลิตทางการเกษตรต่อไปอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ดิฉัน ขอขอบพระคุณ ทางอว.และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา U2T ต.โคกมะม่วง ทุกท่าน ที่ได้ให้ดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของ U2T ต.โคกมะม่วงคะ

 

อื่นๆ

เมนู