1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การใช้ชีวิตประจำวันหลังได้รับการฉีดวัคซีนป้อนกัน Covid-19 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การใช้ชีวิตประจำวันหลังได้รับการฉีดวัคซีนป้อนกัน Covid-19 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายสิริมงคล บุตรขัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงของเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ของชาวบ้านในตำบลวังเหนือ จึงได้รับข้อมูลว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซันป้องกัน Covid-19 มาบ้างแล้ว และมีส่วนน้อยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เนื่องด้วยสาเหตุส่วนตัว หรือผลข้างเคียงของวัตซีนที่ทำให้ชาวบ้านกลัว

สำหรับชาวบ้านที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้อนกัน Covid-19 เรียบร้อยแล้ว จะมีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปบ้าง สำหรับชาวบ้านที่มีอาชีพค้าขายบางคนยังไม่กล้าที่จะออกจากหมู่บ้านหรือออกจากตำบลวังเหนือ เพื่อจะไปซื้อของที่ตลาดในเมืองหรือในอำเภอบ้านด่าน แต่สำหรับชาวบ้านบางคนสามารถเดินทางไปต่างอำเภอได้ปกติแต่เพียงต้องใช้มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย

T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง

 

 

อื่นๆ

เมนู