เปิดสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ 5 กลุ่มในเดือน ธ.ค. ขณะที่สธ.วางกลยุทธ์เร่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นไปตามเป้า พ.ย.นี้ ต้องครอบคลุม 70% ประชากร

สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน ธ.ค. 

แผนการจัดสรรวัคซีนเดือน ธ.ค. 64 (ร่าง) เป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด 24 ล้านโดส  ได้แก่

  1. ประชาชนทั่วไป 18 ปีขึ้นไปทุกจังหวัด

แอสตร้าเซนเนก้า – ไฟเซอร์  แอสตร้าเซนเนก้า – แอสตร้าเซนเนก้า    = จำนวน 18 ล้านโดส

  1. ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ระบาด

ไฟเซอร์ – ไฟเซอร์  = จำนวน 3 ล้านโดส

  1. กลุ่มเด็กและวัยรุ่น 12-17 ปี

ไฟเซอร์ – ไฟเซอร์   =  จำนวน 0.6 ล้านโดส

  1. หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรภาครัฐ ราชทัณฑ์

แอสตร้าเซนเนก้า – ไฟเซอร์  =  จำนวน 0.4 ล้านโดส

  1. กลุ่มประชากรอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

ซิโนแวค – แอสตร้าเซนเนก้า   =  จำนวน 2 ล้านโดส

สูตรวัคซีนเข็มกระตุ้น

แนวทางการให้ “วัคซีนเข็มกระตุ้น” ของไทย โดยอ้างอิงตามแนวทางของคณะอนุกรรมการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มติการประชุม โรคติดต่อแห่งชาติ และมติที่ประชุม ศบค. โดยสูตรเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ที่มีการรับรองและเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ ดังนี้

-ซิโนแวค – ซิโนแวค ระยะห่าง 4 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น “แอสตร้าเซนเนก้า”

-ซิโนฟาร์ม – ซิโนฟาร์ม ระยะห่าง 4 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น “แอสตร้าเซนเนก้า”

-แอสตร้าเซนเนก้า – แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่าง 6 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น “ไฟเซอร์”

ในส่วนของวัคซีน “โมเดอร์นา” สามารถฉีดเป็น “เข็มกระตุ้น” ได้ ในทุกสูตรข้างต้น ขณะที่ การฉีดเข็มกระตุ้นหลังจากฉีดสูตรอื่นๆ ครบตามเกณฑ์อยู่ในการศึกษาวิจัย ให้รอประกาศฉีดในระยะต่อไป อ้างอิงจากเว็บไซต์:  https://www.bangkokbiznews.com/social/971662

อื่นๆ

เมนู