หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้าอาชีพเสริมให้กับชุมชน ดิฉัน นางสาวฐิติมา เทินทองหลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่การแปรรูปกระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นตะกร้าสินค้าเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน ซึ่งในการปฏิบัติงานจะมีวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการแปรรูปกระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นตะกร้าสินค้า ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์

 • กระป๋องเครื่องดื่ม
 • กระดาษแข็ง
 • เสื่อน้ำมัน
 • กาวยาง
 • ลวดเล็ก (เบอร์ 7)
 • ลวดใหญ่ (เบอร์ 11)
 • ริบบิ้นลวด (ลวดสี)
 • เหล็กตอกเจาะรู (ตุ๊ดตู่)
 • เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู
 • คัตเตอร์/กรรไกร
 • ดินสอ/ยางลบ/ไม้บรรทัด
 • ค้อน
 • คีมตัดลวด
 • คีมดัดลวด
 • เคเบิ้ลไทร์
 • หมุดย้ำสายกระเป๋าขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. นำกระป๋องมาตัดส่วนฝาด้านบนและด้านล่างเปิดออก ใช้กรรไกรตัดกระป๋องผ่าออกแล้วใช้มือกางแผ่นกระป๋องให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  2. สร้างต้นแบบของชิ้นส่วนตะกร้าโดยวัดลงในกระดาษแข็ง แล้วตัดกระดาษออกเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ (ชิ้นส่วนด้านข้างตะกร้า, ฐานตะกร้า, สายตะกร้า) เพื่อเตรียมไว้ติดกระป๋องและเสื่อน้ำมัน
  3. ติดกระป๋องและเสื่อน้ำมันลงในกระดาษแข็งที่ตัดเตรียมไว้ และเจาะรูให้เรียบร้อย
  4. พันริบบิ้นลวดรอบเส้นลวดเพื่อใช้เป็นขอบของตะกร้า (ขอบบน ขอบฐาน และขอบสาย)
  5. นำลวดที่พันไว้แล้วมาประกอบเข้าสายและฐานของตะกร้า
  6. นำส่วนประกอบที่เตรียมไว้มาสานแต่ละด้านเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงตามที่เรากำหนดไว้
  7. นำชิ้นส่วนที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาประกอบเข้าด้วยกันการนำเอาขยะประเภทกระป๋องมาแปรรูป เป็นการนำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัด รวมถึงสมารถนำมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

อื่นๆ

เมนู