1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

          ในวันที่ 12 สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะวิทยาการจัดการและคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือ ได้มีการจัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ที่กักตัวตามมาตรการ คัดกรองและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

         เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถไปประชุมประจำเดือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้ ทางคณบดีจึงมีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติงานในเดือนนี้ โดยได้ข้อสรุปว่าให้ทางทีมงานดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างยืน  และให้ทางทีมงานตำบลบ้านปรือ จัดเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาไดในท้องถิ่นมาทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับคนในชุมชนบ้านปทุมเมฆที่ได้สนใจในโครงการของเรา และให้ทางทีมงานบรรยายและสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

       เมื่อวันที่ 16,17 สิงหาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านปรือได้มีการนัดกันลงพืนที่เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เช่น ขวดน้ำพลาสติก ยางรถยนต์ หิน เป็นต้น ทางทีมงานจึงได้แบ่งหน้าที่ไปช่วยกันจัดหาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายและได้มีกรมบัญชีกลางมาตรวจสอบการทำงานของเราด้วย

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู