ข้าพเจ้านางสาวบุณฑริกา  เชษรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่จะจัดทำขึ้นกับทีมผู้ปฏิบัติงาน และในวันนั้นหัวหน้าทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเข้าสำรวจพื้มที่ ข้าพได้รับมอบหมายให้เข้าสำรวจพื้นที่เกี่ยวกับปราชย์ชาวบ้าน

ในวันที่ 12 สิงหาคน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมบริจาคให้กับพื้นที่กักกันสังเกตอาการ ของเขตตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเกี่ยวกับปราญช์ชาวบ้าน 3 คนดังนี้

1.นายทุเรียน ชะเวิงรัมย์ อายุ 66 ปี เป็นปราญช์เกี่ยวกับหมอพิธีกรรม อาศัยอยู่ที่บ้านละเบิก หมู่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายทุเรียน ชะเวิงรัมย์ เชี่ยวชาญในด้านหมอเป่าเด็กทารถเวลาป่วยหรือร้องไห้ไม่หยุด จะรักษาโดยการเคี้ยวหมากพลูและเป่าหัวให้เด็กทารกที่ป่วยหรือร้องไห้ไม่หยุด การรักษานี้ได้ผลเป็นอย่างดี จากที่เด็กทารกร้องไห้ไม่หยุดก็ทำให้เด็กทารกหยุดร้องไห้โดยการรักษานี้ (การรักษานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล)

รูป นายทุเรียน ชะเวิงรัมย์

2.นางกะหอม แช่มรัมย์ อายุ 62 ปี เป็นปราญช์เกี่ยวกับหมอพิธีกรรม อาศัยอยู่ที่บ้านปราสาท หมู่ 1 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางกะหอม แช่มรัมย์ เชี่ยวชาญในด้านไล่ผี จะรักษาโดยการให้ผู้ป่วยนั้นเข้าในห้องพิธีกรรมที่บ้านของนางกะหอม แช่มรัมย์ จากนั้นจะทำการทำพิธีสวดพิธีกรรมเพื่อไล่ผี การรักษานี้มีผลค่อนข้างดี ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะหายจากอาการต่างๆ (การรักษานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล)

3.นายสวาสดิ์ โอสดปราสาท อายุ 65 ปี เป็นปราญช์เกี่ยวกับหมอพิธีกรรม อาศัยอยู่ที่บ้านปราสาท หมู่ 1

ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายสวาสดิ์ โอสดปราสาท เชี่ยวชาญในด้านคุณไสย์ จะรักษาโดยการให้ผู้ป่วยนั้นเข้าในห้องพิธีกรรมที่บ้านของนายสวาสดิ์ โอสดปราสาท จากนั้นจะทำการทำพิธีสวดพิธีกรรมเพื่อแก้คุณไสย์ การรักษานี้ได้ผลเป็นอย่างดี แต่ผู้ป่วยอาจจะไม่หายทันที แต่จะค่อยๆหาย (การรักษานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล)

อื่นๆ

เมนู