บทความประจำเดือนสิงหาคม นางสาวธัญญลักษณ์  โพนไธสง

 

“ชาวนาโพธิ์ร่วมใจต้านภัยสู้โควิด”

ณ ตอนนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็เช่นกัน  แพร่ระบาดไปในวงกว้างทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ติดเชื้อเกือบทุกตำบลทุกหมู่บ้านและตอนนี้อำเภอนาโพธิ์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทำให้พี่น้องบ้านเราที่ทำงานในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆที่ติดเชื้อต้องเดินทางกลับมารักษาที่บ้านเกิดของตัวเองทำให้สถานที่กักตัวไม่เพียงพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดหาสถานที่และจัดทำโรงพยาบาลสนามขึ้นให้เพียงพอกับพี่น้องบ้านเราที่เดินทางกลับมารักษาที่บ้านเกิด ตอนนี้อำเภอนาโพธิ์ของเราได้ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชาวนาโพธิ์จึงร่วมแรงร่วมใจเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ในวันจันทร์ที่16สิงหาคม พ.ศ.2564 ด้วยมติการประชุมของคณะกรรมการชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม  2564 มีมติที่จะดำเนินการจัดหาทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนาโพธ์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อใช้ในการรักษาและป้องกันการระบาคของเชื้อไวรัสโควิด19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงขอเรียนเชิญ พ่อค้า ประชาชน คหบดี ผู้มีจิตศรัทธา และพี่น้องชาวนาโพธิ์ทุกท่าน ได้ร่วมทำบุญผ้าป่ามหากุศลตามกำลังศรัทธา

และในครั้งนี้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวก็ได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลผลผลบุญที่ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ  ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภานธนสารสมบัติพร้อมทั้งลาภ ยศสุข สรรเสริญ

ตลอดกาลเทอญ

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดทำโรงพยาบาลสนามมอบน้ำและเครื่องดื่มให้กับโรงพยาบาลนาโพธิ์

อื่นๆ

เมนู