ข้าพเจ้า นายสมพจน์ กรวยทอง กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเอ็ม HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันอาทิตย์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมปลูกป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ เวลา 09.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรให้คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านลุยขุดหลุมเตรียมที่จะปลูกต้นไม้ ใต้แสงแดด ขุดหลุมในพื้นที่จำนวน 22 ไร่ บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ กลุ่มประชาชนและทีมงานและชาวบ้านได้ร่วมช่วยกันขุดหลุม โดยข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้เตรียมจอบไปขุดหลุม ข้าพเจ้าได้เห็นความร่วมมือของประชาชนและชาวบ้านอย่างเป็นมิตรที่ดี ช่วยเหลือกัน เป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

วันเสาร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ โรงผลิตปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ นางฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด อาจารย์ได้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ10คน และช่วยกันคลุกหรือร่วน คลุกเคล้าปุ๋ยที่ผสมกับมูลสัตว์ให้แตกออกจากกันและละเอียดจากนั้นทำเป็นปุ๋ยให้มีบริเวณเป็นวงกลมและมีช่องตรงกลางเพื่อใส่น้ำ จากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าเข้ากับน้ำจะทำให้ปุ๋ยแข็งตัวหรือจับกันเป็นก้อน ทดลองปุ๋ยที่ผสมน้ำดูว่าจับตัวกันเป็นก้อนหรือไม่ ถ้ายังไม่จับตัวเป็นก้อนก็สามารถใส่น้ำเพิ่มได้หลังจากนั้นให้พักปุ๋ยนำผ้ามาคลุมไว้ 7 วัน

วันอาทิตย์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายงาน พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น  ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านและถ่ายรูปเพื่อส่งการเก็บข้อมูลในแต่ล่ะครั้งที่อาจารย์ได้กำหนด ชาวบ้านในความร่วมมือเป็นอย่างดีข้าพเจ้าได้ลงไปถ่ายรูปพืช สัตว์ และเกษตรกร ในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

             

               

               

               

               

ภาพถ่ายวันที่ขุดหลุมปลูกป่าสามัคคี

         

           

         

             

           

           

ภาพถ่ายที่ทำปุ๋ย

สรุปผลรายงาน ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง และกลุ่มสมาชิกประชาชนได้เข้าร่วมงานที่ได้รับมอบหน้า แต่อาจจะมีข้อผิดพลาด แต่ก็สามารถแก้ไขได้จนออกมาดี วันที่ข้าพเจ้าไปขุดหลุมข้าพเจ้าได้ไปฉีดวัคซีน covid-19 แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ละเว้นการทำหน้าที่ ถึงแม้ว่าอาจจะปวดขาบ้างแต่ก็ไม่ย่อท้อ ทำอย่างสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้ และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในทุกอย่างเพื่อนำผลรายงานมาส่ง จากนั้นก็มีปุ๋ยและสูตรจากผู้ใหญ่บ้านที่อบรมมาเขียนเป็นบทความได้ดี

อื่นๆ

เมนู