1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07(ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลโควิด) แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)หมู่บ้านบัว ม.3 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ID07(ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลโควิด) แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)หมู่บ้านบัว ม.3 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ฝึกปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ข้าพเจ้า นางสาวณภาภัช เนตรประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล บ้านบัว หมู่ที่ 3 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

– สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา และไม่สัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของหน้ากากอนามัย เพราะอาจมีเชื้อโรคติดอยู่
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของให้ได้มากที่สุด หรือหากเลี่ยงไม่ได้ ให้ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัส หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของ โดยเฉพาะลูกบิด ปุ่มลิฟต์ มือจับประตู ราวบันได พวงมาลัยการออกไปนอกบ้านไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ต้องระมัดระวังตัวเองให้มาก โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ รวมไปถึงพยายามแตะต้องใบหน้า ดวงตา จมูก ปาก ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงติด Covid-19 ลงได้นะคะ

 

 

 

ลงชุมชน พบว่า แต่ละครัวเรือนทำเสื่อ เป็นอาชีพเสริม ช่วงนี้ฝนตก ก็จะไปดูนา ได้ปู ได้ปลา

 

อื่นๆ

เมนู