ผลการปฎิบัติงาน

ดิฉัน นางสาวอภิญญา คลีกร ประเภทนักศึกษา ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีเพื่อแจกน้ำและน้ำส้มอีกทั้งยังมีผักหมี่และส้มตำจากชาวบ้านในชุมชนสวายจีก บ้านใหม่ ม4 มาร่วมทำบุญและทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ก็เป็นส่วน1ในการทำบุญครั้งนี้

 

และมีการแห่กฐินอ้อมศาลา

ประเพณีทอดกฐิน   สมัยแรกเริ่มเดิมที่เกิดขึ้นเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ในวัดก่อน  คฤหัสถ์ยังทำไม่ได้เหมือนในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเดียวกัน จะต้องถือนิสัย  คือ  ถือความเป็นศิษย์เล่าเรียนพระธรรมวินัยในสำนักพระเถระก่อน  ถึงคราวจะจากไปเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายคิดถึงอุปการะคุณ    จึงเรี่ยไรผ้าที่หาได้คนละเล็กละน้อยทำเป็นสบง  จีวร  สังฆาฎิ   เพื่อถวายเป็นของที่ระลึกพระพุทธานุญาตในการทำกฐินนี้   เพื่อส่งเสริมการมีอุปการะคุณต่อผู้ใหญ่   และปฏิบัติกิจการของผู้น้อยให้เจริญขึ้นด้วยสามัคคีธรรม  และยังเป็นการฝึกหัดให้พระสงฆ์ชำนาญในการตัดเย็บจีวรอีกด้วย

วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู