ข้าพเจ้า นายสมมารถ ตุ้มทอง 

ประเภท: นักศึกษา ตำบลบ้านกรวด

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูล
ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้เตรียมวัตถุดิบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมอาชีพ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ในโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าได้ทำการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อทำการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้าและการบีบกดด้วยมือ เพื่อสร้างผลงานเครื่องปั้นดินเผาในชุมชน เช่น แจกัน,กระถางเล็ก ให้เป็นอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อให้มีรายได้แก่ชุมชน ในการสร้างทักษะการขึ้นรูปการบีบกดด้วยมือ สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ เช่นกระถางใส่แคตตัสรูปนก ถ้วย แก้ว กระปุกกระแป้ เมื่อเพิ่มลวดลายให้สวยงามสามารถอัพเกรดราคาในสูงขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวดได้อีกด้วย

    

ทางทีมงานได้ทำการเข้าอบรมชาวบ้านตามโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการอบรมเป็นอย่างดี และจะนำไปต่อยอดการพัฒนาอาชีพและประกอบอาชีพเสริมต่อไปในอนาคต 

 

อื่นๆ

เมนู