ข้าพเจ้า นายภูมิไทย ชนะชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในวันอาทิยต์ที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ทีมงานU2T ได้ลงพื้นที่ในตำบลบ้านกรวด 16 หมู่บ้าน แจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และอุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิเช่น เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ

 

อื่นๆ

เมนู