“ทุ่งวังร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”

          เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมากและการระบาดก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในแต่ละวันก็เพิ่มจำนวนมากและขยายเป็นวงกว้างในหลายชุมชนของกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ของประเทศ

          อย่างไรก็ตามในส่วนของงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัยนั้น ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชน เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำวิดีโอการรณรงค์ Covid Week จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน การจัดอบรม Helth Care โดยการสอนทำน้ำยาฆ่าเชื้อ การจัดทำอุปกรณ์ป้องกันระยะห่าง การแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้คนในชุมชน การจัดกิจกรรรมเชิงรุก เชิงรับเหล่านี้ได้จัดทำขึ้นในชุมชน ตำบลทุ่งวัง เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนให้ห่างไกลจากการแพร่ระะบาดของโรคโควิด-19 อีกด้านหนึ่งได้เป็นอย่างดี 

    

          การให้ความรู้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการป้องกัน การจัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อ การแจกอุปกรณ์การป้องกันต่างๆ หรือแม้แต่การประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 สิ่งเหล่านี้จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ชุมชนสามารถป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทำให้ชุมชนสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ได้อีกทางหนึ่งด้วย

     

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.05 – ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดทีมตำบลทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู