“ แจกสิ่งของช่วยเหลือชาวตำบลร่อนทอง ”

แก้วให้ประเทศข้าพเจ้า นางสาวญาติมา ครองชื่นนักศึกษาที่รับผิดชอบในส่วนของ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกันยายนนี้ได้มีการจัดกิจกรรมการกิจกรรมการแจกสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ตำบล ร่อนทอง อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ไม่ว่าจะเป็น แมสก์ เครื่องดื่ม  อาหารแห้ง และน้ำพริกที่ทำโดยกลุ่มทำน้ำพริกบ้านหนองแม่มด ซึ่งตลอดทั้งการจัดกิจกรรมนี้ ได้มีการปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาด โควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยการมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  การวัดอุณหภูมิ   การฉีดพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค   และสวมแมสก์ตลอดทั้งการทำกิจกรรม  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการรแจกสิ่งของนั้นเป็นกิจกรรมที่ทีม SC05 อยากที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ภายในตำบลร่อนทอง และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่ชาวบ้าน  และช่วยลดการระบาดของโรคโควิด 19 อีกทั้งทีม SC05 ยังได้ศึกษาการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และนำไปมอบให้กับผู้ดูแลศูนย์กักตัว ตำบลร่อนทอง อนามัยร่อนทอง วัดหนองแม่มด อีกด้วย

ลิงค์วีดีโอประจำเดือนนี้ https://www.youtube.com/watch?v=tyYob1inT7k

อื่นๆ

เมนู